İmalat Mühendislik


İmalat mühendislik departmanımız dizayn departmanı ile koordineli çalışır. 

Ürün dizaynı yapılan parçanın aynı zamanda proses dizaynı da yapılır. Proses dizaynı, parçanın dövüleceği hattı ve izleyeceği proses sırasını, kesim çapı ve

ağırlığını tayin eder ve bunun dökümante edilmesini öngörür. İmalat kontrol planları hazırlanır ve gerekli mastar ve ölçüm cihazları tanımlanır. 

Ürünün kritikliğine göre gerekiyorsa imalata  "Edinilmiş Tecrübeler Formu" verilir. Bu form, ürün dövülürken olası hataların önceden öngörüldüğü ve yazıldığı

bir formdur.  Bu sayede olası hataların önüne geçilir.  

Dövülen parçalar periyodik olarak ölçülür ve kayıtları yazılır ve izlenebilirlik dosyasına kaldırılır. 

İmalat hatlarında çalışan personel, periyodik olarak eğitimlere tabi tutulur ve bu eğitimler ölçümlenir.